आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे Lyrics

आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे Lyrics (Hindi)

आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे,

उरः में ही रहे आजा बाहर मेरी राधे ॥
आजा मेरी राधे आके ना जा मेरी राधे,
आजा आजा राधे आके ना जा मेरी ॥

तेरी सुख को ही मानु निज सुख राधे ॥
तेरी रूचि माहा रूचि राखु नित राधे,
आजा आजा राधे आके ना जा मेरी ॥

तेरी किरपा में ना कमी मेरी कमी राधे॥
तू ही मेरी थी  रहे गी सवामिनी राधे,
आजा आजा राधे आके ना जा मेरी ॥

मोको क्यों भुलाया तोसे बोलू नही राधे॥
तू तो है किरपालु क्यों कठोर बनी राधे,
आजा आजा राधे आके ना जा मेरी ॥

Download PDF (आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे )

आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे

Download PDF: आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे Lyrics

आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे Lyrics Transliteration (English)

ājā ājā rādhē ākē nā jā mērī rādhē,

uraḥ mēṃ hī rahē ājā bāhara mērī rādhē ॥
ājā mērī rādhē ākē nā jā mērī rādhē,
ājā ājā rādhē ākē nā jā mērī ॥

tērī sukha kō hī mānu nija sukha rādhē ॥
tērī rūci māhā rūci rākhu nita rādhē,
ājā ājā rādhē ākē nā jā mērī ॥

tērī kirapā mēṃ nā kamī mērī kamī rādhē॥
tū hī mērī thī  rahē gī savāminī rādhē,
ājā ājā rādhē ākē nā jā mērī ॥

mōkō kyōṃ bhulāyā tōsē bōlū nahī rādhē॥
tū tō hai kirapālu kyōṃ kaṭhōra banī rādhē,
ājā ājā rādhē ākē nā jā mērī ॥

आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे Video

आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे Video

Browse Temples in India