आरती मंगलकारी की पवनसुत अति बलधारी की Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs
आरती मंगलकारी की पवनसुत अति बलधारी की Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

आरती मंगलकारी की पवनसुत अति बलधारी की लिरिक्स

Aarti Mangalkari Ki Pawansut Ati Baldhari Ki

आरती मंगलकारी की पवनसुत अति बलधारी की लिरिक्स (हिन्दी)

आरती मंगलकारी की,
पवनसुत अति बलधारी की।।

तर्ज आरती कुञ्ज बिहारी की।


गले में तुलसी की माला,
बजावें मृदंग करताला,
ह्रदय में दशरथ के लाला,
भाल पे तिलक,
अनोखी झलक,
कथा की ललक,
मधुर छवि जनहितकारी की,
पवनसुत अति बलधारी की,
आरतीं मंगलकारी की,
पवनसुत अति बलधारी की।।


जगत के जितने दुर्लभ काज,
कृपा से सबहिं देते नवाज,
नाम से भागत भूत पिशाच,
राम के दूत,
अंजनी के पुत,
बड़े मजबूत,
कठिन कलि कलिमलहारी की,
पवनसुत अति बलधारी की,
आरतीं मंगलकारी की,
पवनसुत अति बलधारी की।।


साधु संतन के रखवारे,
सभी भक्तन के अति प्यारे,
बिराजत राघव के द्वारे,
श्री मंगल करन,
सकल भय हरन,
मुदित मन करन,
राम के आज्ञाकारी की,
पवनसुत अति बलधारी की,
आरतीं मंगलकारी की,
पवनसुत अति बलधारी की।।


आरती सब जन मिल गावै,
कृपा तब हनुमत की पावै,
मनोरथ पूरण हो जावै,
दयानिधि नाम,
सकल गुणधाम,
ज्ञान की खान,
अष्ट सिद्ध नव निधि कारी की,
पवनसुत अति बलधारी की,
आरतीं मंगलकारी की,
पवनसुत अति बलधारी की।।


आरती मंगलकारी की,
पवनसुत अति बलधारी की।।

स्वर श्री विजय कौशल जी महाराज।

Download PDF (आरती मंगलकारी की पवनसुत अति बलधारी की )

Download the PDF of song ‘Aarti Mangalkari Ki Pawansut Ati Baldhari Ki ‘.

Download PDF: आरती मंगलकारी की पवनसुत अति बलधारी की

Aarti Mangalkari Ki Pawansut Ati Baldhari Ki Lyrics (English Transliteration)

AratI maMgalakArI kI,
pavanasuta ati baladhArI kI||

tarja AratI ku~nja bihArI kI|


gale meM tulasI kI mAlA,
bajAveM mRRidaMga karatAlA,
hradaya meM dasharatha ke lAlA,
bhAla pe tilaka,
anokhI jhalaka,
kathA kI lalaka,
madhura Chavi janahitakArI kI,
pavanasuta ati baladhArI kI,
AratIM maMgalakArI kI,
pavanasuta ati baladhArI kI||


jagata ke jitane durlabha kAja,
kRRipA se sabahiM dete navAja,
nAma se bhAgata bhUta pishAcha,
rAma ke dUta,
aMjanI ke puta,
baDa़e majabUta,
kaThina kali kalimalahArI kI,
pavanasuta ati baladhArI kI,
AratIM maMgalakArI kI,
pavanasuta ati baladhArI kI||


sAdhu saMtana ke rakhavAre,
sabhI bhaktana ke ati pyAre,
birAjata rAghava ke dvAre,
shrI maMgala karana,
sakala bhaya harana,
mudita mana karana,
rAma ke Aj~nAkArI kI,
pavanasuta ati baladhArI kI,
AratIM maMgalakArI kI,
pavanasuta ati baladhArI kI||


AratI saba jana mila gAvai,
kRRipA taba hanumata kI pAvai,
manoratha pUraNa ho jAvai,
dayAnidhi nAma,
sakala guNadhAma,
j~nAna kI khAna,
aShTa siddha nava nidhi kArI kI,
pavanasuta ati baladhArI kI,
AratIM maMgalakArI kI,
pavanasuta ati baladhArI kI||


AratI maMgalakArI kI,
pavanasuta ati baladhArI kI||

svara shrI vijaya kaushala jI mahArAja|

आरती मंगलकारी की पवनसुत अति बलधारी की Video

आरती मंगलकारी की पवनसुत अति बलधारी की Video

Browse all bhajans by vijay kavshal ji maharaj

Browse Temples in India