आसरो म्हाने थारो है Lyrics

आसरो म्हाने थारो है Lyrics (Hindi)

आसरो म्हाने थारो है,
थारे भरोसा बैठा बाबा कोई न माहरो है,
आसरो म्हाने थारो है …

नैया मेरी अटक गई है,
थोड़ी थोड़ी चटक गई है,
मझधारा में अटक गई है,
दारामदार संवारा इब तो,ता पर सारो है,
आसरो म्हाने थारो है…

हाथ पकड़ ले दुब न जाऊ,
रो रो ठाणे आज भुलाऊ,
मेरे मन की पीड़ सुनाऊ,
के ना सुनो तो डूब ही जाऊ,
आसरो म्हाने थारो है….

हरष संवारा लाज बचा ले,
चरना माहि आज बचा ले,
टाबरियां  ने गले लगा ले,
सेठ संवारा हाथ थाम ले,
तेरो सहरो है,
आसरो म्हाने थारो है ..

Download PDF (आसरो म्हाने थारो है )

आसरो म्हाने थारो है

Download PDF: आसरो म्हाने थारो है Lyrics

आसरो म्हाने थारो है Lyrics Transliteration (English)

āsarō mhānē thārō hai,
thārē bharōsā baiṭhā bābā kōī na māharō hai,
āsarō mhānē thārō hai …

naiyā mērī aṭaka gaī hai,
thōḍhī thōḍhī caṭaka gaī hai,
majhadhārā mēṃ aṭaka gaī hai,
dārāmadāra saṃvārā iba tō,tā para sārō hai,
āsarō mhānē thārō hai…

hātha pakaḍha lē duba na jāū,
rō rō ṭhāṇē āja bhulāū,
mērē mana kī pīḍha sunāū,
kē nā sunō tō ḍūba hī jāū,
āsarō mhānē thārō hai….

haraṣa saṃvārā lāja bacā lē,
caranā māhi āja bacā lē,
ṭābariyāṃ  nē galē lagā lē,
sēṭha saṃvārā hātha thāma lē,
tērō saharō hai,
āsarō mhānē thārō hai ..

आसरो म्हाने थारो है Video

आसरो म्हाने थारो है Video

Browse all bhajans by Vikas Bagadi

Browse Temples in India