बल्ले बल्ले के साड्डे घर श्याम आएंने Lyrics

बल्ले बल्ले के साड्डे घर श्याम आएंने Lyrics (Hindi)

बल्ले बल्ले के साड्डे घर श्याम आएंने ,
आज खुशिया दी हवा पई चले,
बल्ले बल्ले के साड्डे घर श्याम आएंने  

अज दा दिन एह बड़ा भागा वाला,
अज दे दिन अइयो मुरली वाला,
जेह्दे सबना दे मन नु भये ने,
बल्ले बल्ले के साड्डे घर श्याम आएंने

संवारे सलोने तो तन मन वारा,
तन मन वारा मैं की की वारा,
जिहदे नाल छाईया ने सब था बहारा,
आज बदला ने खुशिया से मीह पाए ने,
बल्ले बल्ले के साड्डे घर श्याम आएंने

यशोदा दे वेहड़े विच झुला देखो पाया ऐह,
सारियां ने रल मिल श्याम नु झुलाया है,
देवी देवता भी दर्श कर्ण आये ने,
बल्ले बल्ले के साड्डे घर श्याम आएंने

आये ने गोपाल अज नु विधाई ऐ,
वनवारी कहे घडी खुशियाँ दी आई ऐ,
अज नच नच सारे नचवान आये ने,
बल्ले बल्ले के साड्डे घर श्याम आएंने

Download PDF (बल्ले बल्ले के साड्डे घर श्याम आएंने )

बल्ले बल्ले के साड्डे घर श्याम आएंने

Download PDF: बल्ले बल्ले के साड्डे घर श्याम आएंने Lyrics

बल्ले बल्ले के साड्डे घर श्याम आएंने Lyrics Transliteration (English)

ballē ballē kē sāḍḍē ghara śyāma āēṃnē ,
āja khuśiyā dī havā paī calē,
ballē ballē kē sāḍḍē ghara śyāma āēṃnē  

aja dā dina ēha baḍhā bhāgā vālā,
aja dē dina aiyō muralī vālā,
jēhdē sabanā dē mana nu bhayē nē,
ballē ballē kē sāḍḍē ghara śyāma āēṃnē

saṃvārē salōnē tō tana mana vārā,
tana mana vārā maiṃ kī kī vārā,
jihadē nāla छāīyā nē saba thā bahārā,
āja badalā nē khuśiyā sē mīha pāē nē,
ballē ballē kē sāḍḍē ghara śyāma āēṃnē

yaśōdā dē vēhaḍhē vica jhulā dēkhō pāyā aiha,
sāriyāṃ nē rala mila śyāma nu jhulāyā hai,
dēvī dēvatā bhī darśa karṇa āyē nē,
ballē ballē kē sāḍḍē ghara śyāma āēṃnē

āyē nē gōpāla aja nu vidhāī ai,
vanavārī kahē ghaḍī khuśiyā[ann] dī āī ai,
aja naca naca sārē nacavāna āyē nē,
ballē ballē kē sāḍḍē ghara śyāma āēṃnē

Browse Temples in India