Hari Darshan Ki Pyasi Ankhiya Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi, Lyrics

Hari Darshan Ki Pyasi Ankhiya- Hari Bhajan By Jagjit Singh

Hari Darshan Ki Pyasi Ankhiya Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi, Lyrics in Hindi

Hari Darshan Ki Pyasi Ankhiya
Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi,
Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi,

Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi,
Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi,
Dekhyo chahat kamal nayan ko, Dekhyo chahat kamal nayan ko,
Nisidin rehet udaasi, Nisidin rehet udaasi,
Ankhiya Hari darshan ki pyasi,

Kesar tilak motiyan ki mala, Vrindavan ke baasi,
Kesar tilak motiyan ki mala, Vrindavan ke baasi,
Neh lagaye tyaag de tan sab daal gaye gar phaansi,
Ankhiya Hari darshan ki pyasi ankhiya,

Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi,
Kaahu ke mann ki ko jaanat, logan ke mann haansi,
Surdas prabhu tumhare darash bin, Surdas prabhu tumhare darash bin,
Leho karwat kaasi, Ankhiya Hari darshan ki pyasi ankhiya,
Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi,
Dekhyo chahat kamal nayan ko, Dekhyo chahat kamal nayan ko,
Nisidin rehet udaasi, Nisidin rehet udaasi,
Ankhiya Hari darshan ki pyasi ankhiya,
Ankhiya Hari darshan ki pyasi ankhiya,

Download PDF (Hari Darshan Ki Pyasi Ankhiya Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi, Bhajans Bhakti Songs)

Hari Darshan Ki Pyasi Ankhiya Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi, Bhajans Bhakti Songs

Download PDF: Hari Darshan Ki Pyasi Ankhiya Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi, Lyrics Bhajans Bhakti Songs

Hari Darshan Ki Pyasi Ankhiya Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi, Lyrics Transliteration (English)

Hari Darshan Ki Pyasi Ankhiya Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi, Video

Hari Darshan Ki Pyasi Ankhiya Hari darshan ki pyasi ankhiya, Hari darshan ki pyasi, Video

Browse Temples in India