जबलपुर में काली विराजी है महाकाली भजन लिरिक्स

Jabalpur Ke Kaali Viraji Hai Bhajan

जबलपुर में काली विराजी है महाकाली भजन लिरिक्स (हिन्दी)

जबलपुर में काली विराजी है,

दोहा तेरे दीदार को मैया,
तरसे मोरी अंखियां,
दे दर्शन इस लाल को,
जो आऊं तोरि दुअरिया।


अरे भगतन खो दर्शन देबे ले लाने,
गढ़ा फाटक में देवी दिखानी है,
जबलपुर में काली विराजी है,
जबलपुर में काली विराजी हैं।।


अरे रोगी खों काया,
निर्धन खो माया,
देती मात भवानी है,
जबलपुर में काली विराजी हैं।।


अरे दानव दलन करे,
दुष्टों खों मारे,
ऐसी मां कल्याणी है,
जबलपुर में काली विराजी हैं।।


अरे तू ही शारदा,
तू ही भवानी,
तू जग की रखवाली है,
जबलपुर में काली विराजी हैं।।


अरे हाथ जोर सब,
अर्जी लगावें,
द्वारे पे सब नर नारी हैं,
जबलपुर में काली विराजी हैं।।


अरे भगतन खो दर्शन देबे ले लाने,
गढ़ा फाटक में देवी दिखानी है,
जबलपुर में काली विराजी हैं,
जबलपुर में काली विराजी हैं।।

गायक / लिरिक्स उदय लकी सोनी।
(दशरमन), 9131843199

Download PDF (जबलपुर में काली विराजी है महाकाली भजन )

Download the PDF of song ‘Jabalpur Ke Kaali Viraji Hai Bhajan ‘.

Download PDF: जबलपुर में काली विराजी है महाकाली भजन

Jabalpur Ke Kaali Viraji Hai Bhajan Lyrics (English Transliteration)

jabalapura meM kAlI virAjI hai,

dohA tere dIdAra ko maiyA,
tarase morI aMkhiyAM,
de darshana isa lAla ko,
jo AUM tori duariyA|


are bhagatana kho darshana debe le lAne,
gaढ़A phATaka meM devI dikhAnI hai,
jabalapura meM kAlI virAjI hai,
jabalapura meM kAlI virAjI haiM||


are rogI khoM kAyA,
nirdhana kho mAyA,
detI mAta bhavAnI hai,
jabalapura meM kAlI virAjI haiM||


are dAnava dalana kare,
duShToM khoM mAre,
aisI mAM kalyANI hai,
jabalapura meM kAlI virAjI haiM||


are tU hI shAradA,
tU hI bhavAnI,
tU jaga kI rakhavAlI hai,
jabalapura meM kAlI virAjI haiM||


are hAtha jora saba,
arjI lagAveM,
dvAre pe saba nara nArI haiM,
jabalapura meM kAlI virAjI haiM||


are bhagatana kho darshana debe le lAne,
gaढ़A phATaka meM devI dikhAnI hai,
jabalapura meM kAlI virAjI haiM,
jabalapura meM kAlI virAjI haiM||

gAyaka / liriksa udaya lakI sonI|
(dasharamana), 9131843199

जबलपुर में काली विराजी है महाकाली भजन Video

जबलपुर में काली विराजी है महाकाली भजन Video

Browse Temples in India