जगत में होनहार बलवान Lyrics

जगत में होनहार बलवान Lyrics (Hindi)

जगत में होनहार बलवान इसे कोई ना समझो झूठी,
इसे कोई ना समझो झूठी……

होनी को परताप कैकई मेहलन में रूठी,
राम गए वनवास अरे हाँ राम गए वनवास,
देह नृप दशरथ की छूटी इसे कोई ना समझो झूठी,
जगत मे होनहार बलवान…….

होनी को परताप एक दिन रावण पर बीती,
दियो विभीषण राज लंकगढ़ सुवरण की फूटी,
इसे कोई ना समझो झूठी,जगत मे होनहार बलवान……

होनी को परताप एक दिन अर्जुन पर बीती,
वही अर्जुन वही बाण,अरे हाँ वही अर्जुन वही बाण,
गोपियाँ भिल्लण ने लूटी,इसे कोई ना समझो झूठी,
जगत मे होनहार बलवान…..

होनी को परताप एक दिननर ऊपर बीती,
‘घासीराम’ चैत मन मूरख चौरासी छूटी,
इसे कोई ना समझो झूठी जगत मे होनहार बलवान….

Download PDF (जगत में होनहार बलवान )

जगत में होनहार बलवान

Download PDF: जगत में होनहार बलवान Lyrics

जगत में होनहार बलवान Lyrics Transliteration (English)

jagata mēṃ hōnahāra balavāna isē kōī nā samajhō jhūṭhī,
isē kōī nā samajhō jhūṭhī……

hōnī kō paratāpa kaikaī mēhalana mēṃ rūṭhī,
rāma gaē vanavāsa arē hā[ann] rāma gaē vanavāsa,
dēha nr̥pa daśaratha kī छūṭī isē kōī nā samajhō jhūṭhī,
jagata mē hōnahāra balavāna…….

hōnī kō paratāpa ēka dina rāvaṇa para bītī,
diyō vibhīṣaṇa rāja laṃkagaṛha suvaraṇa kī phūṭī,
isē kōī nā samajhō jhūṭhī,jagata mē hōnahāra balavāna……

hōnī kō paratāpa ēka dina arjuna para bītī,
vahī arjuna vahī bāṇa,arē hā[ann] vahī arjuna vahī bāṇa,
gōpiyā[ann] bhillaṇa nē lūṭī,isē kōī nā samajhō jhūṭhī,
jagata mē hōnahāra balavāna…..

hōnī kō paratāpa ēka dinanara ūpara bītī,
‘ghāsīrāma’ caita mana mūrakha caurāsī छūṭī,
isē kōī nā samajhō jhūṭhī jagata mē hōnahāra balavāna….

जगत में होनहार बलवान Video

जगत में होनहार बलवान Video

Browse all bhajans by Shri Vijay Prakash Vaishnav

Browse Temples in India