जागो जागो महाँकाली | Lyrics, Video | Durga Bhajans
जागो जागो महाँकाली | Lyrics, Video | Durga Bhajans

जागो जागो महाँकाली लिरिक्स

jago jago mahakali

जागो जागो महाँकाली लिरिक्स (हिन्दी)

धुन- नगर में जोगी आया
जागो जागो महाँकाली l
जागो जागो माँ भवानी l
द्वार पे, अलख जगा ली,
स्वर्ग बना है श्मशान, श्मशान,,,
‘काली माँ, जागो माँ, काली माँ’ l

चण्ड मुण्ड ने, हम देवों को,
“युद्ध में, मईया हराया” l
भाग फिरे हम, देवता सारे,
“वोह, उत्पात मचाया” ll,,
जागो जागो महाँकाली,,,,F

ब्रह्मा विष्णु, शिव शँकर ने,  
“अपने हाथ उठाए” l
वरदानी हैं, चण्ड मुण्ड माँ,
“वोह कुछ, कर न पाए” ll,,
जागो जागो महाँकाली,,,,F

देवों का, आवाहन सुनकर,
“जागी, है माँ काली” l
चण्ड मुण्ड की, सब असुरों की,
“गर्दन, माँ ने उड़ाई” ll,,
जागो जागो महाँकाली,,,,F

माँ के क्रोध ने, तीनों लोक में,
“हाहाकार मचाया” l
मार्ग में लेटे, शिव शँकर,
“छाती पैर धराया” ll,,
जागी जागी महाँकाली l
जागी जागी माँ भवानी l
असुर की, सेना मिटा दी,
असुरों का किया, सर्वनाश, सर्वनाश,,,
‘जय जय माँ, काली माँ, जय जय माँ’ lll

अपलोडर- अनिलरामूर्तिभोपाल

Download PDF (जागो जागो महाँकाली)

जागो जागो महाँकाली

Download PDF: जागो जागो महाँकाली

जागो जागो महाँकाली Lyrics Transliteration (English)

dhuna- nagara meM jogI AyA
jAgo jAgo mahA.NkAlI l
jAgo jAgo mA.N bhavAnI l
dvAra pe, alakha jagA lI,
svarga banA hai shmashAna, shmashAna,,,
‘kAlI mA.N, jAgo mA.N, kAlI mA.N’ l

chaNDa muNDa ne, hama devoM ko,
“yuddha meM, maIyA harAyA” l
bhAga phire hama, devatA sAre,
“voha, utpAta machAyA” ll,,
jAgo jAgo mahA.NkAlI,,,,F

brahmA viShNu, shiva sha.Nkara ne,  
“apane hAtha uThAe” l
varadAnI haiM, chaNDa muNDa mA.N,
“voha kuCha, kara na pAe” ll,,
jAgo jAgo mahA.NkAlI,,,,F

devoM kA, AvAhana sunakara,
“jAgI, hai mA.N kAlI” l
chaNDa muNDa kI, saba asuroM kI,
“gardana, mA.N ne uDa़AI” ll,,
jAgo jAgo mahA.NkAlI,,,,F

mA.N ke krodha ne, tInoM loka meM,
“hAhAkAra machAyA” l
mArga meM leTe, shiva sha.Nkara,
“ChAtI paira dharAyA” ll,,
jAgI jAgI mahA.NkAlI l
jAgI jAgI mA.N bhavAnI l
asura kI, senA miTA dI,
asuroM kA kiyA, sarvanAsha, sarvanAsha,,,
‘jaya jaya mA.N, kAlI mA.N, jaya jaya mA.N’ lll

apaloDara- anilarAmUrtibhopAla

See also  सोहना सोहन मेरा साई सोहना मेरा बाबा Lyrics | Bhajans | Bhakti Songs

जागो जागो महाँकाली Video

जागो जागो महाँकाली Video

Browse all bhajans by Thakur Sonu

Browse Temples in India