जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs
जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई भजन लिरिक्स

Janmiya Janmiya Vaar Ne Somwar Meerabai Bhajan

जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई भजन लिरिक्स (हिन्दी)

जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई,

दोहा भक्त बीज पलटे नही,
ओर जो जुग जाये अनंत,
ऊंच नीच घर अवतरे,
वो रहे संत रो संत।

जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई,
जनमीया जनमीया वार ने सोमवार,
दूदोजी मेडतीया रे जन्मी जीवडी ओ जी,
अरे दूदोजी मेडतीया रे जन्मी जीवडी ओ जी।।


अरे बाजीया बाजीया सोवनीया गज थाल,
भईडा बाजीया बाजीया सोवनीया गज थाल,
सोने रा सूरीया सु नारा मोडीया ओ जी,
अरे सोने री सूरीया सु नारा मोडीया ओ जी,
अरे भरीयो भरीयो मोतीडा गज थाल सहेलीया,
भरीयो भरीयो मोतीडा गज थाल,
जोशी बुलावन सैया निसरी ओ जी,
अरे जोशी बुलावन सैया निसरी ओ जी।।


अरे ओडलो थे चिकनी रो चीर सहेलीया,
ओडलो थे चिकनी रो चीर,
बाजनी झांजरीया पेरो पाव मे ओ जी,
अरे बाजनी झांजरीया पग मे पेरलो ओ जी,
अरे गावो थेतो मंगला रे चार सहेलीया,
गावो थेतो मंगला रे चार,
अलीया गलीया मे घूमर घाल जो ओ जी,
अरे अलीया गलीया मे घूमर घाल जो ओ जी।।


अरे किये मुंडे जोशी जी री पोल बुआजी,
किये पासे जोशी जी री पोल,
अरे केडे पेला रे जोशी ओलखु ओ जी,
अरे केडे पेला रे जोशी ओलखु ओ जी,
ए सूरज सामी जोशी जी री पोल सहेलीया,
सूरज सामी जोशी जी री पोल,
अरे डावे पसवारे पारस पीपली ओ जी,
अरे डावे पसवारे पारस पीपली ओ जी।।


अरे सुता वोतो बाहर आवो जोशी जी,
सुता वोतो बाहर आय,
थाने बुलावे रंग रे रावले ओ जी,
अरे थाने बुलावे रंग रे रावले ओ जी,
काई पडीयो मासु काम सहेलीया,
काई पडीयो मासु काम,
किनरे कामा सु हेलो मारीयो ओ जी,
अरे किनरे कामा सु हेलो मारीयो ओ जी।।

See also  धन धन भाग आज सतगुरु आया भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs


अरे लेवो थारा वेद ने पुराण जोशी जी,
लेवो थारा वेद ने पुराण,
दुदोजी मेडतीया रे जन्मी जीवडी ओ जी,
अरे दुदोजी मेडतीया रे जन्मी जीवडी ओ जी,
देखे देखे वेद ने पुराण जोशी जी,
देख्या देख्या वेद ने पुराण,
जुना जुगा रा देखे टिपना ओ जी,
अरे जुना जुगा रा देखे टिपना ओ जी।।


अरे जनम रो तो जशोदा है नाम,
दुदोजी जनम रो तो जशोदा है नाम,
मीरा पुकार ने हेलो मारजो ओ जी,
अरे मीरा पुकार ने हेलो मारजो ओ जी,
ए रमती सहेलीया रे साथ मीराबाई,
रमती सहेलीया रे साथ,
रमती मीरा ने लागो काकरो ओ जी,
अरे रमती मीरा ने लागो काकरो ओ जी।।


अरे काकरो मारे कालजीया री कोर,
सहेलीया काकरो मारे कालजीया री कोर,
अरे लागोडो काकरीया रो लंसन लागसी ओ जी,
अरे लागोडो काकरीया रो लंसन लागसी ओ जी,
अरे गावे गावे कुडकी रे माय,
मीराबाई गावे गावे कुडकी रे माय,
सावरियो मिलीयो मीरा ने आयने ओ जी,
अरे सावरियो मिलीयो मीरा ने आयने ओ जी।।


जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई,
जनमीया जनमीया वार ने सोमवार,
दूदोजी मेडतीया रे जन्मी जीवडी ओ जी,
अरे दूदोजी मेडतीया रे जन्मी जीवडी ओ जी।।

गायक प्रकाश माली जी।
प्रेषक मनीष सीरवी
9640557818

Download PDF (जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई भजन )

Download the PDF of song ‘Janmiya Janmiya Vaar Ne Somwar Meerabai Bhajan ‘.

Download PDF: जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई भजन

Janmiya Janmiya Vaar Ne Somwar Meerabai Bhajan Lyrics (English Transliteration)

janamIyA janamIyA vAra ne somavAra mIrAbAI,

dohA bhakta bIja palaTe nahI,
ora jo juga jAye anaMta,
UMcha nIcha ghara avatare,
vo rahe saMta ro saMta|

See also  ढोल बाजे रे मृदंग बाजे ओम बन्ना रा मन्दिर माई ढोल बाजे Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

janamIyA janamIyA vAra ne somavAra mIrAbAI,
janamIyA janamIyA vAra ne somavAra,
dUdojI meDatIyA re janmI jIvaDI o jI,
are dUdojI meDatIyA re janmI jIvaDI o jI||


are bAjIyA bAjIyA sovanIyA gaja thAla,
bhaIDA bAjIyA bAjIyA sovanIyA gaja thAla,
sone rA sUrIyA su nArA moDIyA o jI,
are sone rI sUrIyA su nArA moDIyA o jI,
are bharIyo bharIyo motIDA gaja thAla sahelIyA,
bharIyo bharIyo motIDA gaja thAla,
joshI bulAvana saiyA nisarI o jI,
are joshI bulAvana saiyA nisarI o jI||


are oDalo the chikanI ro chIra sahelIyA,
oDalo the chikanI ro chIra,
bAjanI jhAMjarIyA pero pAva me o jI,
are bAjanI jhAMjarIyA paga me peralo o jI,
are gAvo theto maMgalA re chAra sahelIyA,
gAvo theto maMgalA re chAra,
alIyA galIyA me ghUmara ghAla jo o jI,
are alIyA galIyA me ghUmara ghAla jo o jI||


are kiye muMDe joshI jI rI pola buAjI,
kiye pAse joshI jI rI pola,
are keDe pelA re joshI olakhu o jI,
are keDe pelA re joshI olakhu o jI,
e sUraja sAmI joshI jI rI pola sahelIyA,
sUraja sAmI joshI jI rI pola,
are DAve pasavAre pArasa pIpalI o jI,
are DAve pasavAre pArasa pIpalI o jI||


are sutA voto bAhara Avo joshI jI,
sutA voto bAhara Aya,
thAne bulAve raMga re rAvale o jI,
are thAne bulAve raMga re rAvale o jI,
kAI paDIyo mAsu kAma sahelIyA,
kAI paDIyo mAsu kAma,
kinare kAmA su helo mArIyo o jI,
are kinare kAmA su helo mArIyo o jI||


are levo thArA veda ne purANa joshI jI,
levo thArA veda ne purANa,
dudojI meDatIyA re janmI jIvaDI o jI,
are dudojI meDatIyA re janmI jIvaDI o jI,
dekhe dekhe veda ne purANa joshI jI,
dekhyA dekhyA veda ne purANa,
junA jugA rA dekhe TipanA o jI,
are junA jugA rA dekhe TipanA o jI||

See also  माता री ज्योता जागे रे माजीसा भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs


are janama ro to jashodA hai nAma,
dudojI janama ro to jashodA hai nAma,
mIrA pukAra ne helo mArajo o jI,
are mIrA pukAra ne helo mArajo o jI,
e ramatI sahelIyA re sAtha mIrAbAI,
ramatI sahelIyA re sAtha,
ramatI mIrA ne lAgo kAkaro o jI,
are ramatI mIrA ne lAgo kAkaro o jI||


are kAkaro mAre kAlajIyA rI kora,
sahelIyA kAkaro mAre kAlajIyA rI kora,
are lAgoDo kAkarIyA ro laMsana lAgasI o jI,
are lAgoDo kAkarIyA ro laMsana lAgasI o jI,
are gAve gAve kuDakI re mAya,
mIrAbAI gAve gAve kuDakI re mAya,
sAvariyo milIyo mIrA ne Ayane o jI,
are sAvariyo milIyo mIrA ne Ayane o jI||


janamIyA janamIyA vAra ne somavAra mIrAbAI,
janamIyA janamIyA vAra ne somavAra,
dUdojI meDatIyA re janmI jIvaDI o jI,
are dUdojI meDatIyA re janmI jIvaDI o jI||

gAyaka prakAsha mAlI jI|
preShaka manISha sIravI
9640557818

जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई भजन Video

जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई भजन Video

Browse all bhajans by prakash mali

Browse Temples in India