जे मैं तैनू भूल के भुला वी गया Lyrics

जे मैं तैनू भूल के भुला वी गया Lyrics (Hindi)

जे मैं तैनू भूल के भुला वी गया मेनू तू न भुलाई,
जे मैं कदे नाल तेरे रुसाया नि माँ मेनू खुद ही मनावी,

बचियाँ दा मावा उते हक हुंदा,
माँ दे बगैर बच्चा कख हुंदा,
संग एह जमाना भावे लख हुंदा है,
माँ दा प्यार सबतो वध हुंदा है,
मेहरावालिये नि आज मेहर गले बचियाँ नु लावी,
जे मैं तैनू भूल के भुला वी देया…..

जग ठुकराए परवाह कोई नही,
तू जे दुध्कारे फिर कोई था कोई नही,
तेरे ही इशारे संसार चलदा कुदरत दा एह कारोबार चलदा,
सुन के पुकार इक वार दातिये घर बचियाँ दे आवी,
जे मैं तैनू भूल के भुला वी देया

तेरे दर उते दाती थोड़ कोई नि,
आना पेंदा मंगने दी लोड कोई नही,
उचिये नि नीवेया दे वल तक ले,
बचियाँ निमानिये दी गल रख ले,
चंचल दे दिल विच रहन वालिये,
मेनू दिल च वासवी,
जे मैं तैनू भूल के भुला वी देया

मैं नीवी उचीयाँ पहाडा वालिये,
निगा निवियाँ दे पल जरा मारी,

Download PDF (जे मैं तैनू भूल के भुला वी गया )

जे मैं तैनू भूल के भुला वी गया

Download PDF: जे मैं तैनू भूल के भुला वी गया Lyrics

जे मैं तैनू भूल के भुला वी गया Lyrics Transliteration (English)

jē maiṃ tainū bhūla kē bhulā vī gayā mēnū tū na bhulāī,
jē maiṃ kadē nāla tērē rusāyā ni mā[ann] mēnū khuda hī manāvī,

baciyā[ann] dā māvā utē haka huṃdā,
mā[ann] dē bagaira baccā kakha huṃdā,
saṃga ēha jamānā bhāvē lakha huṃdā hai,
mā[ann] dā pyāra sabatō vadha huṃdā hai,
mēharāvāliyē ni āja mēhara galē baciyā[ann] nu lāvī,
jē maiṃ tainū bhūla kē bhulā vī dēyā…..

jaga ṭhukarāē paravāha kōī nahī,
tū jē dudhkārē phira kōī thā kōī nahī,
tērē hī iśārē saṃsāra caladā kudarata dā ēha kārōbāra caladā,
suna kē pukāra ika vāra dātiyē ghara baciyā[ann] dē āvī,
jē maiṃ tainū bhūla kē bhulā vī dēyā

tērē dara utē dātī thōḍha kōī ni,
ānā pēṃdā maṃganē dī lōḍa kōī nahī,
uciyē ni nīvēyā dē vala taka lē,
baciyā[ann] nimāniyē dī gala rakha lē,
caṃcala dē dila vica rahana vāliyē,
mēnū dila ca vāsavī,
jē maiṃ tainū bhūla kē bhulā vī dēyā

maiṃ nīvī ucīyā[ann] pahāḍā vāliyē,
nigā niviyā[ann] dē pala jarā mārī,

जे मैं तैनू भूल के भुला वी गया Video

जे मैं तैनू भूल के भुला वी गया Video

Browse Temples in India