कान्हा जी तोरी मुरली मधुर ना भाये Lyrics

कान्हा जी तोरी मुरली मधुर ना भाये Lyrics (Hindi)

कान्हा जी तोरी मुरली मधुर ना भायेे,

कान्हा जी तोरी मुरली मधुर ना भाये,
पावन कर् धरि बांस मुरलिया,
मोहें चरनन दूर बिठाये,
कान्हा जी तोरी मुरली
मधुर ना भाये….

धरि मुरली अधरन तुम कान्हा,
करि भ्रमित मंद मुसकाये,
कान्हा जी तोरी मुरली
मधुर ना भाये….

मन ब्यथित ऊर धरि तोहें ध्यावत,
धुन मुरली हिंय झुलसाये,
कान्हा जी तोरी मुरली,
मधुर ना भाये…

सम् मुरली मोरो सुधि लीजो,
मन करुण पुकार सुनाये,
कान्हा जी तोरी मुरली,
मधुर ना भाये…..

आभार: ज्योति नारायण पाठक
वाराणसी

Download PDF (कान्हा जी तोरी मुरली मधुर ना भाये )

कान्हा जी तोरी मुरली मधुर ना भाये

Download PDF: कान्हा जी तोरी मुरली मधुर ना भाये Lyrics

कान्हा जी तोरी मुरली मधुर ना भाये Lyrics Transliteration (English)

kānhā jī tōrī muralī madhura nā bhāyēē,

kānhā jī tōrī muralī madhura nā bhāyē,
pāvana kar dhari bāṃsa muraliyā,
mōhēṃ caranana dūra biṭhāyē,
kānhā jī tōrī muralī
madhura nā bhāyē….

dhari muralī adharana tuma kānhā,
kari bhramita maṃda musakāyē,
kānhā jī tōrī muralī
madhura nā bhāyē….

mana byathita ūra dhari tōhēṃ dhyāvata,
dhuna muralī hiṃya jhulasāyē,
kānhā jī tōrī muralī,
madhura nā bhāyē…

sam muralī mōrō sudhi lījō,
mana karuṇa pukāra sunāyē,
kānhā jī tōrī muralī,
madhura nā bhāyē…..

ābhāra: jyōti nārāyaṇa pāṭhaka
vārāṇasī

Browse Temples in India