लख चौरासी जून भोगता जीव घणो दुख पावे रे लिरिक्स

Lakh Chorasi June Bhogta Jeev Ghano Dukh Pave Re

लख चौरासी जून भोगता जीव घणो दुख पावे रे लिरिक्स (हिन्दी)

लख चौरासी जून भोगता,
जीव घणो दुख पावे रे,
राम नाम रो सुमिरन करले,
जीन सु मुक्ति पावे रे,
राम नाम रो सुमिरन करले,
जीन सु मुक्ति पावे रे।।


अरे मिनक जमारो मूंगो बंदा,
बार बार नही आवे रे,
मिनक जमारो मूंगो बंदा,
बार बार नही आवे रे,
साची प्रीत हरि सु करले,
जनम मरण मिट जावे रे,
साची प्रीत हरि सु करले,
जनम मरण मिट जावे रे।।


अरे माया मे मन भटके थारो,
जोड जोड घर लावे रे,
माया मे मन भटके थारो,
जोड जोड घर लावे रे,
महल मालीया खूब बनाया,
राम नाम नही भावे रे,
महल मालीया खूब बनाया,
राम नाम नही भावे रे।।


अरे किन कारण इन जग में आयो,
इन रो चेतो करले रे,
किन कारण इन जग में आयो,
इन रो चेतो करले रे,
मालीक रे घर जानो एक दिन,
ध्यान हीय पर धरले रे,
मालीक रे घर जानो एक दिन,
ध्यान ही यहा पर धरले रे।।


अरे सुमता कुमता दोनो थारे,
घट मे बात सुनावे रे,
अरे सुमता कुमता दोनो थारे,
घट में बात सुनावे रे,
बात मानले सुमता वाली,
घट में ग्यान जगावे रे,
बात मानले सुमता वाली,
घट में ग्यान जगावे रे।।


अरे सतपुरूषो री सेवा करले,
साचो पंथ बतावे रे,
अरे सतपुरूषो री सेवा करले,
साचो पंथ बतावे रे,
गुरू बडा गोविन्द से बंदा,
गोविन्द आप मिलावे रे,
गुरू बडा गोविन्द से बंदा,
गोविन्द आप मिलावे रे।।


अरे दास अशोक सुनावे बंदा,
राम नाम ने भजले रे,
दास अशोक सुनावे बंदा,
राम नाम ने भजले रे,
निर्मल मन हो जावे बंदा,
काम क्रोध ने तजले रे,
निर्मल मन हो जावे बंदा,
काम क्रोध ने तजले रे।।


लख चौरासी जून भोगता,
जीव घणो दुख पावे रे,
राम नाम रो सुमिरन करले,
जीन सु मुक्ति पावे रे,
राम नाम रो सुमिरन करले,
जीन सु मुक्ति पावे रे।।

गायक सरिता जी खारवाल।
प्रेषक मनीष सीरवी
9640557818

Download PDF (लख चौरासी जून भोगता जीव घणो दुख पावे रे)

Download the PDF of song ‘Lakh Chorasi June Bhogta Jeev Ghano Dukh Pave Re ‘.

Download PDF: लख चौरासी जून भोगता जीव घणो दुख पावे रे

Lakh Chorasi June Bhogta Jeev Ghano Dukh Pave Re Lyrics (English Transliteration)

lakha chaurAsI jUna bhogatA,
jIva ghaNo dukha pAve re,
rAma nAma ro sumirana karale,
jIna su mukti pAve re,
rAma nAma ro sumirana karale,
jIna su mukti pAve re||


are minaka jamAro mUMgo baMdA,
bAra bAra nahI Ave re,
minaka jamAro mUMgo baMdA,
bAra bAra nahI Ave re,
sAchI prIta hari su karale,
janama maraNa miTa jAve re,
sAchI prIta hari su karale,
janama maraNa miTa jAve re||


are mAyA me mana bhaTake thAro,
joDa joDa ghara lAve re,
mAyA me mana bhaTake thAro,
joDa joDa ghara lAve re,
mahala mAlIyA khUba banAyA,
rAma nAma nahI bhAve re,
mahala mAlIyA khUba banAyA,
rAma nAma nahI bhAve re||


are kina kAraNa ina jaga meM Ayo,
ina ro cheto karale re,
kina kAraNa ina jaga meM Ayo,
ina ro cheto karale re,
mAlIka re ghara jAno eka dina,
dhyAna hIya para dharale re,
mAlIka re ghara jAno eka dina,
dhyAna hI yahA para dharale re||


are sumatA kumatA dono thAre,
ghaTa me bAta sunAve re,
are sumatA kumatA dono thAre,
ghaTa meM bAta sunAve re,
bAta mAnale sumatA vAlI,
ghaTa meM gyAna jagAve re,
bAta mAnale sumatA vAlI,
ghaTa meM gyAna jagAve re||


are satapurUSho rI sevA karale,
sAcho paMtha batAve re,
are satapurUSho rI sevA karale,
sAcho paMtha batAve re,
gurU baDA govinda se baMdA,
govinda Apa milAve re,
gurU baDA govinda se baMdA,
govinda Apa milAve re||


are dAsa ashoka sunAve baMdA,
rAma nAma ne bhajale re,
dAsa ashoka sunAve baMdA,
rAma nAma ne bhajale re,
nirmala mana ho jAve baMdA,
kAma krodha ne tajale re,
nirmala mana ho jAve baMdA,
kAma krodha ne tajale re||


lakha chaurAsI jUna bhogatA,
jIva ghaNo dukha pAve re,
rAma nAma ro sumirana karale,
jIna su mukti pAve re,
rAma nAma ro sumirana karale,
jIna su mukti pAve re||

gAyaka saritA jI khAravAla|
preShaka manISha sIravI
9640557818

लख चौरासी जून भोगता जीव घणो दुख पावे रे Video

लख चौरासी जून भोगता जीव घणो दुख पावे रे Video

Browse Temples in India