मैं तो पतली पड़ गई सांवरिया कर कर थाने याद Lyrics

मैं तो पतली पड़ गई सांवरिया कर कर थाने याद Lyrics (Hindi)


मैं तो पतली पड़ गई सांवरिया कर कर थाने याद,
कर कर थाने याद संवारा कर कर थाने याद,
मैं तो पतली पड़ गई सांवरिया कर कर थाने याद,

जब मैं सोउ गहरी नींद में सुपनो थारो आवे,
कद आसी माहरो सांवरो माहरो हिवड़ो भर भर आवे,
माहरी नींदली सब उड़ गई रे कर कर थाने याद,
मैं तो पतली पड़ गई सांवरिया कर कर थाने याद,

रो रो अखियां नीर भहावे सुख गया माहरो घात,
कुन आके माहरी धीर बंधावे तरसाओ बिन बात,
थासु नजर संवारा लढ़ गई रे कर कर थाने याद,
मैं तो पतली पड़ गई सांवरिया कर कर थाने याद,

ानों है तो आजा संवारा कद को काटे बैर,
प्रेम से करू थारे से साचो ईब ना करे तू देर,
थारे चरना में पड़ गई रे कर कर थाने याद,
मैं तो पतली पड़ गई सांवरिया कर कर थाने याद,

बड़े बड़े भगतो को तुम ने आकर दर्श दिखाया,
सुनील शर्मा कह गुजरियाँ चमत्कार दिखया,
थासु प्रेम सी जुड़ गई रे कर कर थाने याद,
मैं तो पतली पड़ गई सांवरिया कर कर थाने याद,

मैं तो पतली पड़ गई सांवरिया कर कर थाने याद Lyrics Transliteration (English)


maiṃ tō patalī paḍha gaī sāṃvariyā kara kara thānē yāda,
kara kara thānē yāda saṃvārā kara kara thānē yāda,
maiṃ tō patalī paḍha gaī sāṃvariyā kara kara thānē yāda,

jaba maiṃ sōu gaharī nīṃda mēṃ supanō thārō āvē,
kada āsī māharō sāṃvarō māharō hivaḍhō bhara bhara āvē,
māharī nīṃdalī saba uḍha gaī rē kara kara thānē yāda,
maiṃ tō patalī paḍha gaī sāṃvariyā kara kara thānē yāda,

rō rō akhiyāṃ nīra bhahāvē sukha gayā māharō ghāta,
kuna ākē māharī dhīra baṃdhāvē tarasāō bina bāta,
thāsu najara saṃvārā laṛha gaī rē kara kara thānē yāda,
maiṃ tō patalī paḍha gaī sāṃvariyā kara kara thānē yāda,

ānōṃ hai tō ājā saṃvārā kada kō kāṭē baira,
prēma sē karū thārē sē sācō ība nā karē tū dēra,
thārē caranā mēṃ paḍha gaī rē kara kara thānē yāda,
maiṃ tō patalī paḍha gaī sāṃvariyā kara kara thānē yāda,

baḍhē baḍhē bhagatō kō tuma nē ākara darśa dikhāyā,
sunīla śarmā kaha gujariyā[ann] camatkāra dikhayā,
thāsu prēma sī juḍha gaī rē kara kara thānē yāda,
maiṃ tō patalī paḍha gaī sāṃvariyā kara kara thānē yāda,

मैं तो पतली पड़ गई सांवरिया कर कर थाने याद Video

मैं तो पतली पड़ गई सांवरिया कर कर थाने याद Video

Browse Temples in India