ऐ मईया चुनरी चढाओ तोला छत्तीसगढ़ी जस गीत लिरिक्स

Maiya Chunari Chadhao Tola

ऐ मईया चुनरी चढाओ तोला छत्तीसगढ़ी जस गीत लिरिक्स (हिन्दी)

ऐ मईया चुनरी चढाओ तोला,
दाई कइसे मनावव तोला,
महामाई बुढीमाई समलाई ओ,
तोर रंग म रंग दे मोला,
फूल माला चढाओ तोला,
ये दाई कइसे मनावव तोला।।

तोला मनावव दिया बाती म ओ,
दिया बाती म ओ,
दिया बाती म,
कइसे धरव धीर छाती म ओ,
धीर छाती म ओ,
धीर छाती म,
तोर भक्ति करन दे मोला,
ए दाई सेवा करन दे मोला,
महामाई बुढीमाई समलाई ओ,
तोर रंग म रंग दे मोला।।

जोत जलावव नव राति म ओ,
नव राति म ओ,
नव राति म,
सब ल नचावव तोर झांकी म ओ,
तोर झांकी म ओ,
तोर झांकी म,
तोर दर्शन करन दे मोला,
तोर कीर्तन करन दे मोला,
महामाई बुढीमाई समलाई ओ,
तोर रंग म रंग दे मोला।।

ऐ मईया चुनरी चढाओ तोला,
दाई कइसे मनावव तोला,
महामाई बुढीमाई समलाई ओ,
तोर रंग म रंग दे मोला,
फूल माला चढाओ तोला,
ये दाई कइसे मनावव तोला।।

गायक जानकी चौबे महाराज।
प्रेषक मनमोहन।

ऐ मईया चुनरी चढाओ तोला छत्तीसगढ़ी जस गीत Video

ऐ मईया चुनरी चढाओ तोला छत्तीसगढ़ी जस गीत Video

Browse Temples in India