माजीसा री मैं तो करूँ सेवना राजस्थानी भजन लिरिक्स

Majisa Ri Main To Karun Sevna

माजीसा री मैं तो करूँ सेवना राजस्थानी भजन लिरिक्स (हिन्दी)

माजीसा री मैं तो करूँ सेवना,
माजीसा री मै तो करूँ सेवना,
रानी भटियाणी सा ने हेलो,
रानी भटियाणी ने हेलो,
मै तो चरना मे ज्योति जगावु,
मै तो नितरा दर्शन पावु,
मै तो गाँव जसोल मे आवु जी ओ माँ।।


अरे भादवा तेरस रो मेलो लागे,
भादवा तेरस रो मेलो लागे,
उजीयाली रात रो मेलो,
मै तो चरना मे चितडो लगावु,
मै तो चरना मे जमलो जगावु,
म्हारी माजीसा ने हेलो जी ओ माँ।।


हर पल मै तो सेवा सजावु,
हर पल मै तो सेवा सजावु,
माजीसा रो पाट पुरावु,
माजीसा रो पाट पुरावु,
मै तो बायोसा ने मनावु,
मै तो लाल बन्ना ने मनावु,
मै तो गाँव जसोल मे आवु जी ओ माँ।।


सवाई सिंह जी रानी भटियाणी सा,
सवाई सिंह जी रानी भटियाणी सा,
खेतलाजी ने मनावु,
मै तो खेतलाजी ने मनावु,
मै तो बायोसा ने मनावु,
मै तो लाल बन्ना ने मनावु,
मै तो गाँव जसोल मे आवु जी ओ माँ।।


इन्द्र शर्मा जमला जगावे,
इन्द्र शर्मा जमला जगावे,
गणपत सिंह गुण गावे,
गणपत चरना मे आवे,
मैया चरना मे धोक लगावे,
थारे पैदल पैदल आवे,
मैया गाँव जसोल मे आवे जी ओ माँ।।


माजीसा री मैं तो करूँ सेवना,
माजीसा री मै तो करूँ सेवना,
रानी भटियाणी सा ने हेलो,
रानी भटियाणी ने हेलो,
मै तो चरना मे ज्योति जगावु,
मै तो नितरा दर्शन पावु,
मै तो गाँव जसोल मे आवु जी ओ माँ।।

प्रेषक मनीष सीरवी।
(रायपुर जिला पाली राजस्थान)
9640557818

Download PDF (माजीसा री मैं तो करूँ सेवना राजस्थानी भजन )

Download the PDF of song ‘Majisa Ri Main To Karun Sevna ‘.

Download PDF: माजीसा री मैं तो करूँ सेवना राजस्थानी भजन

Majisa Ri Main To Karun Sevna Lyrics (English Transliteration)

mAjIsA rI maiM to karU.N sevanA,
mAjIsA rI mai to karU.N sevanA,
rAnI bhaTiyANI sA ne helo,
rAnI bhaTiyANI ne helo,
mai to charanA me jyoti jagAvu,
mai to nitarA darshana pAvu,
mai to gA.Nva jasola me Avu jI o mA.N||


are bhAdavA terasa ro melo lAge,
bhAdavA terasa ro melo lAge,
ujIyAlI rAta ro melo,
mai to charanA me chitaDo lagAvu,
mai to charanA me jamalo jagAvu,
mhArI mAjIsA ne helo jI o mA.N||


hara pala mai to sevA sajAvu,
hara pala mai to sevA sajAvu,
mAjIsA ro pATa purAvu,
mAjIsA ro pATa purAvu,
mai to bAyosA ne manAvu,
mai to lAla bannA ne manAvu,
mai to gA.Nva jasola me Avu jI o mA.N||


savAI siMha jI rAnI bhaTiyANI sA,
savAI siMha jI rAnI bhaTiyANI sA,
khetalAjI ne manAvu,
mai to khetalAjI ne manAvu,
mai to bAyosA ne manAvu,
mai to lAla bannA ne manAvu,
mai to gA.Nva jasola me Avu jI o mA.N||


indra sharmA jamalA jagAve,
indra sharmA jamalA jagAve,
gaNapata siMha guNa gAve,
gaNapata charanA me Ave,
maiyA charanA me dhoka lagAve,
thAre paidala paidala Ave,
maiyA gA.Nva jasola me Ave jI o mA.N||


mAjIsA rI maiM to karU.N sevanA,
mAjIsA rI mai to karU.N sevanA,
rAnI bhaTiyANI sA ne helo,
rAnI bhaTiyANI ne helo,
mai to charanA me jyoti jagAvu,
mai to nitarA darshana pAvu,
mai to gA.Nva jasola me Avu jI o mA.N||

preShaka manISha sIravI|
(rAyapura jilA pAlI rAjasthAna)
9640557818

माजीसा री मैं तो करूँ सेवना राजस्थानी भजन Video

माजीसा री मैं तो करूँ सेवना राजस्थानी भजन Video