मेरे रोम रोम में वस् गया Lyrics

मेरे रोम रोम में वस् गया Lyrics (Hindi)

मेरे रोम रोम में वस् गया इ सखी बाबा घाटे वाला,

बोला सा रूप सादा सा बाना,
होके मगन राम गन गाना,
भक्ति के नशे में कर गया इ सखी बाबा घाटे वाला,
मेरे रोम रोम में वस् गया………….

रंग सिंधुरी मन में भागेया,
कलयुग में यो न्यारा सा गा,
मने अपने रंग में रंग गया  इ सखी बाबा घाटे वाला,
मेरे रोम रोम में वस् गया….

जब ते भूली दुनिया दारी,
खिली जीवन की केसर तयारी,
मेरे मन में फूल खिला गया रे, इ सखी बाबा घाटे वाला,
मेरे रोम रोम में वस् गया…..

कहे करिश्मा जोगन बन जाऊ,
तेरे नाम की टहल बजाउ,
गावन की भूख बड़ा गया इ सखी बाबा घाटे वाला,
मेरे रोम रोम में वस् गया……….

Download PDF (मेरे रोम रोम में वस् गया )

मेरे रोम रोम में वस् गया

Download PDF: मेरे रोम रोम में वस् गया Lyrics

मेरे रोम रोम में वस् गया Lyrics Transliteration (English)

mērē rōma rōma mēṃ vas gayā i sakhī bābā ghāṭē vālā,

bōlā sā rūpa sādā sā bānā,
hōkē magana rāma gana gānā,
bhakti kē naśē mēṃ kara gayā i sakhī bābā ghāṭē vālā,
mērē rōma rōma mēṃ vas gayā………….

raṃga siṃdhurī mana mēṃ bhāgēyā,
kalayuga mēṃ yō nyārā sā gā,
manē apanē raṃga mēṃ raṃga gayā  i sakhī bābā ghāṭē vālā,
mērē rōma rōma mēṃ vas gayā….

jaba tē bhūlī duniyā dārī,
khilī jīvana kī kēsara tayārī,
mērē mana mēṃ phūla khilā gayā rē, i sakhī bābā ghāṭē vālā,
mērē rōma rōma mēṃ vas gayā…..

kahē kariśmā jōgana bana jāū,
tērē nāma kī ṭahala bajāu,
gāvana kī bhūkha baḍhā gayā i sakhī bābā ghāṭē vālā,
mērē rōma rōma mēṃ vas gayā……….

मेरे रोम रोम में वस् गया Video

मेरे रोम रोम में वस् गया Video

Browse Temples in India