मेरी माँ से तू कहदे Lyrics

मेरी माँ से तू कहदे Lyrics (Hindi)

मेरी माँ से तू कहदे विनती मैं करता हु,
श्रधा से आया मैं भगती से आया मैं आया द्वारे तेरे पूजा करने,
मेरी माँ से तू कहदे विनती मैं करता हु,

जगराता करू मेरी माता का ध्यान धरु मेरी माता का,
पैर भरू मेरी माता का,
श्रधा भक्ति से मैं आ जाऊ,
द्वार तेरे द्वार तेरे,
मेरी माँ से तू कहदे विनती मैं करता हु,

लीला है तेरी अप्रम पार दुष्टों का करती है तू संगार,
आती है दुनिया में लेके अवतार आया हु मात मैं तेरे दरबार,
दर्शन बिना है सुना जग संसार,
मेरी माँ से तू कहदे विनती मैं करता हु,

शिर्स्ती में कैसी ये हल चल आई,
माँ शेरोवाली जगराते आई,
अधि शक्ति का है एसा अवतार देवता भी कर ना सके विस्तार,
देना तू एसा वर्धन मैं हमेशा रहू तेरे चरणों में,
मेरी माँ से तू कहदे विनती मैं करता हु,

Download PDF (मेरी माँ से तू कहदे )

मेरी माँ से तू कहदे

Download PDF: मेरी माँ से तू कहदे Lyrics

मेरी माँ से तू कहदे Lyrics Transliteration (English)

mērī mā[ann] sē tū kahadē vinatī maiṃ karatā hu,
śradhā sē āyā maiṃ bhagatī sē āyā maiṃ āyā dvārē tērē pūjā karanē,
mērī mā[ann] sē tū kahadē vinatī maiṃ karatā hu,

jagarātā karū mērī mātā kā dhyāna dharu mērī mātā kā,
paira bharū mērī mātā kā,
śradhā bhakti sē maiṃ ā jāū,
dvāra tērē dvāra tērē,
mērī mā[ann] sē tū kahadē vinatī maiṃ karatā hu,

līlā hai tērī aprama pāra duṣṭōṃ kā karatī hai tū saṃgāra,
ātī hai duniyā mēṃ lēkē avatāra āyā hu māta maiṃ tērē darabāra,
darśana binā hai sunā jaga saṃsāra,
mērī mā[ann] sē tū kahadē vinatī maiṃ karatā hu,

śirstī mēṃ kaisī yē hala cala āī,
mā[ann] śērōvālī jagarātē āī,
adhi śakti kā hai ēsā avatāra dēvatā bhī kara nā sakē vistāra,
dēnā tū ēsā vardhana maiṃ hamēśā rahū tērē caraṇōṃ mēṃ,
mērī mā[ann] sē tū kahadē vinatī maiṃ karatā hu,

मेरी माँ से तू कहदे Video

मेरी माँ से तू कहदे Video

Browse all bhajans by Nitesh Ratan Poddar

Browse Temples in India