नेजो पांच रंग रो सजग्यो Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs
नेजो पांच रंग रो सजग्यो Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

नेजो पांच रंग रो सजग्यो लिरिक्स

Nejo Panch Rang Ro Saj Gayo

नेजो पांच रंग रो सजग्यो लिरिक्स (हिन्दी)

नेजो पांच रंग रो सजग्यो,
प्यारो सजियो दरबार थारो बापजी,
नेजो पाँच रंग रो सजगियो।।

भीड़ भक्ता री छाई गुंजे जयकारा,
लंबी लागी कतार आणे बापजी,
नेजो पाँच रंग रो सजगियो।।

सोच मनड़े में घणो हरसायो मैं,
म्हारे मन रा विचार जाणो बापजी,
नेजो पाँच रंग रो सजगियो।।

थे हो बगसण हारि मोटा देवता,
देवो जीवन सुधार म्हारा बापजी,
नेजो पाँच रंग रो सजगियो।।

बाबा मोहित री नैया थे तार दी,
देवो सागर ने तार म्हारा बापजी,
नेजो पाँच रंग रो सजगियो।।

नेजो पांच रंग रो सजग्यो,
प्यारो सजियो दरबार थारो बापजी,
नेजो पाँच रंग रो सजगियो।।

नेजो पांच रंग रो सजग्यो Video

नेजो पांच रंग रो सजग्यो Video

Browse all bhajans by Moolchand Nayak
See also  Sufi Poetry Rumi's Sufi Poem with Music from Zikr, call of a sufi By Anandmurti Gurumaa

Browse Temples in India