राम नाम रो डंको बाजे देसी भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs
राम नाम रो डंको बाजे देसी भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

राम नाम रो डंको बाजे देसी भजन लिरिक्स

Ram Naam Ro Danko Baaje

राम नाम रो डंको बाजे देसी भजन लिरिक्स (हिन्दी)

राम नाम रो डंको बाजे,
हरि नाम री वीणा रे,
राम नाम रो डंको वाजे।।

पुत्र तो मारा गणा हजमणा,
कदी येनी मुंडे बोल्या ये,
मरीया पछे मारो फोटो लगावे,
मैं कई जो‌वण आवा रे,
राम नाम रो डंको वाजे।।

बिनणी तो मारी घणी हमजणी,
कदीयेनी जिमण जीमाया‌ ओ,
मरीया पछे आ बाम‌ण जिमावै,
मैं कई जिमवा आवा रे,
राम नाम रो डंको वाजे।।

पोतरा तो मारा गणा हजमणा,
कदीये नी पाणी पाया रे,
मरीया पछे ये पीयाऊ बदावै,
मैं कई पिवण आवा ये,
राम नाम रो डंको वाजे।।

बैटी तो मारी घणी हमजणी,
कदीये नी मीलवा आई रे,
मरीया पछे आ आसु बहा्वे,
में कई जो‌वण आवा रे,
राम नाम रो डंको वाजे।।

भाई तो मारा गणा हजमणा,
कदीयेनी मीलवा आया रै,
मरीया पछे मारें चुंदड़ी औडावे,
मै काई ओडवा आवा रे,
राम नाम रो डंको वाजे।।

राम नाम रो डंको बाजे,
हरि नाम री वीणा रे,
राम नाम रो डंको वाजे।।

गायक वरदाराम माली।
प्रेषक प्रदीप मेहता झाडोल।

राम नाम रो डंको बाजे देसी भजन Video

राम नाम रो डंको बाजे देसी भजन Video

Browse Temples in India