सइयां वे मेरे सइयां संगता Lyrics

सइयां वे मेरे सइयां संगता Lyrics (Hindi)

सइयां वे मेरे सइयां संगता तेरे दर आइए,
साहनु ला ले अपनी चरनी सइयां,
आहा एह साडा पीर साई आ जय हो एह साडा पीर साई आ,

जद दर तेरे कोई आवे मुहो माँगियां मुरदा पावे,
तू सबदे दिला दिया सुंडा तू सब दिन झोलियाँ भर दा,
कोई दर तो न खाली जावे सइयां,
आहा एह साडा पीर साई आ जय हो एह साडा पीर साई आ,

तू चानन सारे जग दा नेहरे न तू ही कट दा,
तू सबदे कष्ट मिटावे,
तू सब दी बिगड़ी बनावे,
सब तेतो खुशियां पावे सइयां,
आहा एह साडा पीर साई आ जय हो एह साडा पीर साई आ,

तेरी शिरडी दा दर सोहना साई कहंदा कोना कोना,
तेरी उधि बड़ी चमत कारी कट देवे हर इक बीमारी,
इहो जान  दी दुनिया सारी,
आहा एह साडा पीर साई आ जय हो एह साडा पीर साई आ,

Download PDF (सइयां वे मेरे सइयां संगता )

सइयां वे मेरे सइयां संगता

Download PDF: सइयां वे मेरे सइयां संगता Lyrics

सइयां वे मेरे सइयां संगता Lyrics Transliteration (English)

saiyāṃ vē mērē saiyāṃ saṃgatā tērē dara āiē,
sāhanu lā lē apanī caranī saiyāṃ,
āhā ēha sāḍā pīra sāī ā jaya hō ēha sāḍā pīra sāī ā,

jada dara tērē kōī āvē muhō mā[ann]giyāṃ muradā pāvē,
tū sabadē dilā diyā suṃḍā tū saba dina jhōliyā[ann] bhara dā,
kōī dara tō na khālī jāvē saiyāṃ,
āhā ēha sāḍā pīra sāī ā jaya hō ēha sāḍā pīra sāī ā,

tū cānana sārē jaga dā nēharē na tū hī kaṭa dā,
tū sabadē kaṣṭa miṭāvē,
tū saba dī bigaḍhī banāvē,
saba tētō khuśiyāṃ pāvē saiyāṃ,
āhā ēha sāḍā pīra sāī ā jaya hō ēha sāḍā pīra sāī ā,

tērī śiraḍī dā dara sōhanā sāī kahaṃdā kōnā kōnā,
tērī udhi baḍhī camata kārī kaṭa dēvē hara ika bīmārī,
ihō jāna  dī duniyā sārī,
āhā ēha sāḍā pīra sāī ā jaya hō ēha sāḍā pīra sāī ā,

सइयां वे मेरे सइयां संगता Video

सइयां वे मेरे सइयां संगता Video

Browse Temples in India