सत्संग कीर्तन करले जिन्दे मेरे | Lyrics, Video | Miscellaneous Bhajans
सत्संग कीर्तन करले जिन्दे मेरे | Lyrics, Video | Miscellaneous Bhajans

सत्संग कीर्तन करले जिन्दे मेरे लिरिक्स

satsang kirtan karle jind mere je bhav sagar paar langna

सत्संग कीर्तन करले जिन्दे मेरे लिरिक्स (हिन्दी)

सत्संग कीर्तन करले जिन्दे मेरे जे भव सागर पार लंगना,
कई तर गे गुरा ने कई तारे जिह्ना ओह हरी नाम जपेया,
सत्संग कीर्तन करले जिन्दे मेरे जे भव सागर पार लंगना,

माता पिता जे किती न सेवा ओहना की आ पार लंगना,
माता पिता दी किती जिह्ना सेवा ओहना दे वेहड़े पार हो गये,
सत्संग कीर्तन करिये जिन्दे मेरे जे भव सागर पार लंगना,

साधु संता दी किती जी न सेवा ओहना की आ पार लंगना
साधु संता दी किती जिह्ना सेवा ओहना दे वेहड़े पार हो गये,
सत्संग कीर्तन करिये जिन्दे मेरे जे भव सागर पार लंगना,

जिह्ना किती  ना गुरा दी सेवा ओहना की आ पार लंगना,
जिह्ना किती आ गुरा दी सेवा ओहना दे वेहड़े पार हो गये,
सत्संग कीर्तन करिये जिन्दे मेरे जे भव सागर पार लंगना,

जिह्ना भूख्या दो रोटियां ना खवइयाँ ओहना की आ पार लगना,
जिह्ना भूख्या दो रोटियां खवाइयाँ ओहना दे वेडे पार हो गये,
सत्संग कीर्तन करिये जिन्दे मेरे जे भव सागर पार लंगना,

Download PDF (सत्संग कीर्तन करले जिन्दे मेरे)

सत्संग कीर्तन करले जिन्दे मेरे

Download PDF: सत्संग कीर्तन करले जिन्दे मेरे

सत्संग कीर्तन करले जिन्दे मेरे Lyrics Transliteration (English)

satsaMga kIrtana karale jinde mere je bhava sAgara pAra laMganA,
kaI tara ge gurA ne kaI tAre jihnA oha harI nAma japeyA,
satsaMga kIrtana karale jinde mere je bhava sAgara pAra laMganA,

mAtA pitA je kitI na sevA ohanA kI A pAra laMganA,
mAtA pitA dI kitI jihnA sevA ohanA de vehaDa़e pAra ho gaye,
satsaMga kIrtana kariye jinde mere je bhava sAgara pAra laMganA,

sAdhu saMtA dI kitI jI na sevA ohanA kI A pAra laMganA
sAdhu saMtA dI kitI jihnA sevA ohanA de vehaDa़e pAra ho gaye,
satsaMga kIrtana kariye jinde mere je bhava sAgara pAra laMganA,

jihnA kitI  nA gurA dI sevA ohanA kI A pAra laMganA,
jihnA kitI A gurA dI sevA ohanA de vehaDa़e pAra ho gaye,
satsaMga kIrtana kariye jinde mere je bhava sAgara pAra laMganA,

jihnA bhUkhyA do roTiyAM nA khavaiyA.N ohanA kI A pAra laganA,
jihnA bhUkhyA do roTiyAM khavAiyA.N ohanA de veDe pAra ho gaye,
satsaMga kIrtana kariye jinde mere je bhava sAgara pAra laMganA,

सत्संग कीर्तन करले जिन्दे मेरे Video

सत्संग कीर्तन करले जिन्दे मेरे Video

Browse all bhajans by Sher Singh

Browse Temples in India