Shivam, Satyam Shivam Sundaram -Lata Mangeshkar Ji
Shivam, Satyam Shivam Sundaram -Lata Mangeshkar Ji