Posted inA Lyrics

होरी खेले रे कन्हियाँ मेरो म्हारो रसियां रे | Lyrics, Video | Krishna Bhajans

होरी खेले रे कन्हियाँ मेरो म्हारो रसियां रे लिरिक्स hori khele re kanhiyan mero maharo rasiya re होरी खेले रे कन्हियाँ मेरो म्हारो रसियां रे लिरिक्स (हिन्दी) होली खेले रे कन्हियाँ मेरो म्हारो रसिया रे, होली खेले रे, म्हारो रसिया रे,मेरो प्यारो रसियां रे होली खेले रे कन्हियाँ मेरो म्हारो रसिया रे, रंग होली हाथ […]