Posted inA Lyrics

मैं झूठा मेरे पाक पवित्र साई जी | Lyrics, Video | Sai Bhajans

मैं झूठा मेरे पाक पवित्र साई जी लिरिक्स main jhutha mere paak pavitr sai ji मैं झूठा मेरे पाक पवित्र साई जी लिरिक्स (हिन्दी) मैं झूठा मेरे पाक पवित्र साई जी, मैनु झूठे नु जरा सच दा पाठ पढ़ाई जी, मैं झूठा मेरे पाक पवित्र साई जी मेरे खाने दे विच अकल रता पाई जी, […]