Posted inA Lyrics

दातिये बछड़े तेरे रानिये बछड़े तेरे | Lyrics, Video | Durga Bhajans

दातिये बछड़े तेरे रानिये बछड़े तेरे लिरिक्स datiye bachade tere raniye bachade tere दातिये बछड़े तेरे रानिये बछड़े तेरे लिरिक्स (हिन्दी) दातिये बछड़े तेरे रानिये बछड़े तेरे, तू है जग दी दाती साड़ी शेरा वाली माँ, दातिये बछड़े तेरे रानिये बछड़े तेरे, तू है जग दी पालनहारी कहन्दे ने तेरी महिमा न्यारी, इसे लई आसा […]