Posted inA Lyrics

जाणो- जाणो जम्भेश्वर रे धाम | Lyrics, Video | Vishnu Bhajans

जाणो- जाणो जम्भेश्वर रे धाम लिरिक्स jano- jano jambheswar re dham जाणो- जाणो जम्भेश्वर रे धाम लिरिक्स (हिन्दी) जाणो-जाणो जम्भेश्वर रे धाम,मुक्ती रोअवसर आवियो । मिले ना ऐसो अवसर बारम्बार,दर्शन रो अवसर आवियो।। गुरू जी किया-किया प्रहादा सु कोल,जीवा ने तारण आविया गुरू जी लियो-लियो लोहट घर अवतार,सखिया ने मंगल गाविया गुरू जी आये’आये समराथल […]