Posted inA Lyrics, Bhajans

मीरा ऐ तेरो बाजै इकतारो | Lyrics, Video | Miscellaneous Bhajans

मीरा ऐ तेरो बाजै इकतारो लिरिक्स meera ae tero baaje iktaro मीरा ऐ तेरो बाजै इकतारो लिरिक्स (हिन्दी) मीरा ऐ तेरो बाजै इकतारो, साधा की बाजै ऐ खड़ताल , मीरा ऐ बाई नाचण लागी, संगड़े, महैं नाचै मेरो श्याम, मीरा ऐ तेरो बाजै इकतारो……. मीरा हे तन्नै राणो बरजै, सत्संग महै मीरा मतना जा, राणाजी […]