Posted inA Lyrics

जित्थे चरण पए पौणाहारी दे | Lyrics, Video | Baba Balak Nath Bhajans

जित्थे चरण पए पौणाहारी दे लिरिक्स jithe charn paye paunahari de जित्थे चरण पए पौणाहारी दे लिरिक्स (हिन्दी) नूरो नूर जेह्डा आफताब वांगु पौन्हारी दा सोहना दरबार है दुधादारी दी भगत जन कहिनिये नु रहंदा मोर उते असवार है जिथे चरण पाए सिद्ध जोगी दे लग भाग गए ओहना थावा नु जिथे चरण पाए पौनाहारी […]