Posted inA Lyrics

गोपाला गोपाला रे प्यारे नन्द लाला | Lyrics, Video | Krishna Bhajans

गोपाला गोपाला रे प्यारे नन्द लाला लिरिक्स gopaala gopala re pyare nand lala गोपाला गोपाला रे प्यारे नन्द लाला लिरिक्स (हिन्दी) गोपाला गोपाला रे प्यारे नन्द लाला हे प्यारे नन्द लाला मोहन मुरली वाला गोपाला गोपाला रे प्यारे नन्द लाला राम धुन लागी गोपाल धुन लागी गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो हे राधा रमण हरी […]