Posted inA Lyrics

सोनाले वाला झाकले लाज मारी राखले Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

सोनाले वाला झाकले लाज मारी राखले लिरिक्स Sonale Wala Jhank Le Laaj Mari Rakh Le सोनाले वाला झाकले लाज मारी राखले लिरिक्स (हिन्दी) सोनाले वाला झाकले, लाज मारी राखले।। दोहा मंडोवर री झाडीया, पाल समंद री तीर, सोनाला रा चोवटे, वो खेले खेतलवीर। सोनाला भेरूजी री आडी टेडी छाया, अरे मांग्यो बेटो देदी बेटी, आ […]