Posted inA Lyrics

माँ दे दर उते भंगड़े पाउन संगता | Lyrics, Video | Durga Bhajans

माँ दे दर उते भंगड़े पाउन संगता लिरिक्स maa de dar ute bhangde paaun sangta माँ दे दर उते भंगड़े पाउन संगता लिरिक्स (हिन्दी) माँ दे दर उते भंगड़े पाउन संगता, गज गज के जैकारे लाउने संगता, माँ दे दर उते भंगड़े पाउन संगता, जगमग जगदी ज्योत निराली, मेहरा करदी मेहरा वाली, आज रल मिल […]