Posted inA Lyrics

साई तेरे लाल दम मस्तकलन्दर | Lyrics, Video | Sai Bhajans

साई तेरे लाल दम मस्तकलन्दर लिरिक्स sai tere lal dm mastkalandhar साई तेरे लाल दम मस्तकलन्दर लिरिक्स (हिन्दी) साई तेरे लाल दम मस्तकलन्दर, झूमे सारे आज बन मस्तकलन्दर, शिरडी वाला पीर मेरा सतगुर साई पीर, अरे रहता दिल के अंदर, झूमे नाचे आज दम मस्तकलन्दर, नजर कर्म दी करता साई, सब दी झोली भरता साई, […]