Posted inA Lyrics

खम्मा खम्मा आई माता थारो देवरो ए माँ भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

खम्मा खम्मा आई माता थारो देवरो ए माँ भजन लिरिक्स Khamma Khamma Aai Mata Tharo Devaro Ae Maa खम्मा खम्मा आई माता थारो देवरो ए माँ भजन लिरिक्स (हिन्दी) खम्मा खम्मा आई माता, थारो देवरो ए माँ, ओ खम्मा खम्मा आईं माता, थारो देवरो ए माँ, म्हाने टाबरिया जाणे नेे दर्शन देवजो, बिलाड़ा वाली मावडी […]