Posted inA Lyrics

म्हारे जोतराम जी आवेंगे Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

म्हारे जोतराम जी आवेंगे लिरिक्स Mhare Jotram Ji Aavenge म्हारे जोतराम जी आवेंगे लिरिक्स (हिन्दी) आजा रै समैये डेरू बजाइए, लगा गज़ब की तान रे, म्हारे जोतराम जी आवेंगे, म्हारै जोतराम जी आवैंगे।। जोत जगाई मस्ती छाई, राज्य राजस्थान हो, म्हारै जोतराम जी आवेंगे।। चढ़गी रंगत नाचै संगत, होरया सै गुणगान हो, म्हारै जोतराम जी […]

Posted inA Lyrics

डेरू पे नाचूंगी आवै जोतराम की पेशी Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

डेरू पे नाचूंगी आवै जोतराम की पेशी लिरिक्स Deru Pe Nachungi Jotram Ji Bhajan डेरू पे नाचूंगी आवै जोतराम की पेशी लिरिक्स (हिन्दी) डेरू पे नाचूंगी, हे डेरू पै नाचूंगी, आवै जोतराम की पेशी, हे डेरू पै नाचूंगी।। मेरी डटती कोन्या काया हो, बाबा का रूप समाया हो, मेरै भगती का रंग छाया हो, हे […]