Posted inA Lyrics

मंदिर भू हुयो परायो | Lyrics, Video | Khatu Shaym Bhajans

मंदिर भू हुयो परायो लिरिक्स mandir bhu huyo praayo मंदिर भू हुयो परायो लिरिक्स (हिन्दी) दुनिया पे संकट आयो,मंदिर भी हुयो परायो जो हुयो ना  अब तक बाबा,तू ऐसो खेल रचायो तू आजा रे,श्याम मेरे आजा रे,पुकारा हां तू आजा रे बड़ी बड़ी विपदा में,तू ही आडो आयो सर पर हाथ फिरायो,महाने लाड लडायो इबकी […]