Posted inA Lyrics

नाचे टाबरिया बाबा रो मंदिरियो फुटरो लागे रामदेवजी भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

नाचे टाबरिया बाबा रो मंदिरियो फुटरो लागे रामदेवजी भजन लिरिक्स Nache Tabariya Baba Ro Mandir Futro Lage नाचे टाबरिया बाबा रो मंदिरियो फुटरो लागे रामदेवजी भजन लिरिक्स (हिन्दी) नाचे टाबरिया बाबा रो, मंदिरियो फुटरो लागे। दोहा रुणिचे रा रामदेव, थारो मंदिर बनियों जोर, कोयलिया टवका करे, मीठा बोले मोर। ऊचो धणी रो देवरो, रुणीचो दरबार […]