Posted inBhajans

ॐ नमोः नारायणाय Vishnu Bhagawate Vasudevaya Mantra ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय Vishnu Gayatri Mantra Lyrics Bhajans | Bhakti Songs

ॐ नमोः नारायणाय Vishnu Bhagawate Vasudevaya Mantra ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय Vishnu Gayatri Mantra Lyrics Lord Vishnu Mantra ॐ नमोः नारायणाय Vishnu Bhagawate Vasudevaya Mantra ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय Vishnu Gayatri Mantra Lyrics in Hindi नार नमो: नारायणाय ओम् २।विष्णु भगवते वासुदेवाय मन्त्रभग नमोः भगवते वासुदेवाय ।३।विष्णु गौयात्री मंत्र om श्रीं विष्णवे च विद्महेवासुदेवाय धीमहि।तन्नो […]