Posted inA Lyrics

चलो जी चाला खाटू धाम जहाँ बिराजे बाबा श्याम Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

चलो जी चाला खाटू धाम जहाँ बिराजे बाबा श्याम लिरिक्स Chalo Ji Chala Khatu Dham Fagan Bhajan चलो जी चाला खाटू धाम जहाँ बिराजे बाबा श्याम लिरिक्स (हिन्दी) चलो जी चाला खाटू धाम, जहाँ बिराजे बाबा श्याम, चलो जी चाला खाटू, श्याम कृपा से बनेंगे तेरे, सारे बिगड़े काम, चलो जी चाला खाटू।। खाटू माहि […]