Posted inA Lyrics

कान्हा मारण पूतना आयो | Lyrics, Video | Krishna Bhajans

कान्हा मारण पूतना आयो लिरिक्स kanha maran putana aayo कान्हा मारण पूतना आयो लिरिक्स (हिन्दी) कान्हा मारण पूतना आयो:- कान्हा मारण पूतना आयो, जात कर्म संस्कार छठी दिन, नन्द भवन पापी कंस पठायो, कान्हा मारण ———- धरि बेषो  सुन्दर गोपिन को, श्री श्यामहि अंक लिपटायो, कान्हा मारण——— विष लेपित स्तन तेहि धार्यो, हरि मुख स्तनपान […]