Posted inA Lyrics, Bhajans

गोपला मुरली मनोहर नन्द लाला | Lyrics, Video | Krishna Bhajans

गोपला मुरली मनोहर नन्द लाला लिरिक्स gopala murli manohar nand lala गोपला मुरली मनोहर नन्द लाला लिरिक्स (हिन्दी) गोपाला गोपला गोपला मुरली मनोहर नन्द लाला, श्याम सुंदर नन्द लाला रे लाला रे लाला भजो रे मन गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नन्द लाला, मात यशोदा के राज दुलारे नन्द बाबा की आँखों के तारे, धन्य ब्रिज […]