Posted inA Lyrics

साधो भाई मुर्दा देवे हेला देसी चेतावनी भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

साधो भाई मुर्दा देवे हेला देसी चेतावनी भजन लिरिक्स Sadho Bhai Murda Deve Hela साधो भाई मुर्दा देवे हेला देसी चेतावनी भजन लिरिक्स (हिन्दी) साधो भाई मुर्दा देवे हेला, जीवत मरज्यो, ढील मत करज्यो, सदा सुखी हुवैला।। जीवतडा ने मार गिरावो, सत का मारो सेला, अहम हंकार शीश ने काटो, दुजा शीश धरेला।। काम क्रोध […]