Posted inA Lyrics

मगरे रे मगरे मोर बोले वठे भोला नाथ रो धाम रे Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

मगरे रे मगरे मोर बोले वठे भोला नाथ रो धाम रे लिरिक्स Magre Re Magre Mor Bole मगरे रे मगरे मोर बोले वठे भोला नाथ रो धाम रे लिरिक्स (हिन्दी) मगरे रे मगरे मोर बोले, वठे भोला नाथ रो धाम रे, जीयो जीयो म्हारा बाबजी, भगतों रा रखवाल रे, दर्शन करवाने मोटो देवरो रे।। गंगा […]