Posted inA Lyrics

पलका बिछाया खड़्या हां मावड़ी | Lyrics, Video | Rani Sati Dadi Bhajans

पलका बिछाया खड़्या हां मावड़ी लिरिक्स palka bichaaya khdayaa ha maawadi पलका बिछाया खड़्या हां मावड़ी लिरिक्स (हिन्दी) पलका बिछाया खड़्या हां मावड़ी, दर्शन दे देयो थी माने इक बार मावड़ी, पलका बिछाया खड़्या हां मावड़ी झुंझुनू में थारो धाम बनो दादी लागे प्यारो प्यारो, थारी महिमा जान के दादी द्यावो ये जग सारो, बेडा […]