Posted inA Lyrics

अर्ज सुनो मोरी सुनो हे महामाई | Lyrics, Video | Durga Bhajans

अर्ज सुनो मोरी सुनो हे महामाई लिरिक्स arj suno mori suno he mahamaai अर्ज सुनो मोरी सुनो हे महामाई लिरिक्स (हिन्दी) अर्ज सुनो मोरी सुनो हे महामाई, मैं नोकर तोरी तोरी हु महामाई, अर्ज सुनो मोरी सुनो हे महामाई, तोरी ही तोरी कहलाऊ तोरे बिना कही चैन न पाऊ, बात ये तुझपे छोड़ी हो महामाई, […]