Posted inA Lyrics

अंजनी को लालो देव निरालो भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

अंजनी को लालो देव निरालो भजन लिरिक्स Anjani Ko Lalo Dev Niralo Bhajan अंजनी को लालो देव निरालो भजन लिरिक्स (हिन्दी) अंजनी को लालो देव निरालो, यो तो सबका बनावे बिगड्या काम, सालासर का बालाजी।। सालासर थारो धाम है चोखो, मेहंदीपुर भी धाम अनोखो, यो तो दुष्टा का खिंच लेवे प्राण, मेहंदीपुर का बालाजी, यो […]