Posted inA Lyrics, Bhajans

जीरावला पारस जय जय पारस भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

जीरावला पारस जय जय पारस भजन लिरिक्स Jay Jay Paras Jirawala Paras जीरावला पारस जय जय पारस भजन लिरिक्स (हिन्दी) तर्ज हर हर शम्भू। जय जय पारस, जीरावला पारस, जीरावला श्री पार्श्वनाथम, जगतपति जगदीवाकरम, सौम्याकृतिंम् मंगलकारम, आशापूरण शुभप्रदायम, जय जय पारस, जय जय पारस, जीरावलां पारस।। हे मनमोहना मनोहारम, वांछापूर्ण विघ्नविनाशनम, भयनाशकम परमकृपालं, महासिद्धिदाता बुद्धिवर्धनम, […]