Posted inA Lyrics

बलिहारी जाऊं म्हारा सतगुरु ने किया भरम सब दूर भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

बलिहारी जाऊं म्हारा सतगुरु ने किया भरम सब दूर भजन लिरिक्स Balihari Jaun Mhara Satguru Ne Kiya Bharam Sab Dur बलिहारी जाऊं म्हारा सतगुरु ने किया भरम सब दूर भजन लिरिक्स (हिन्दी) बलिहारी जाऊं म्हारा सतगुरु ने, किया भरम सब दूर, किया भरम सब दूर मेरा, किया भरम सब दूर, बलिहारी जाऊं मारा सतगुरु ने, […]