Posted inA Lyrics

मात मेरी वीणा वादिनी री तेरी महिमा सब ते न्यारी Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

मात मेरी वीणा वादिनी री तेरी महिमा सब ते न्यारी लिरिक्स Maat Meri Veena Vadini Ri Teri Mahima Sab Te Nyari मात मेरी वीणा वादिनी री तेरी महिमा सब ते न्यारी लिरिक्स (हिन्दी) मात मेरी वीणा वादिनी री, तेरी महिमा सब ते न्यारी, मात मेरी भोली भाली री, तेरी महिमा सब ते न्यारी।। तर्ज बता […]