Posted inA Lyrics

आओ माहरे अंगनिये | Lyrics, Video | Miscellaneous Bhajans

आओ माहरे अंगनिये लिरिक्स aao maahre angiye आओ माहरे अंगनिये लिरिक्स (हिन्दी) म्हारा गोरा काला भेरो मैं तो थारी माला फेरु आओ माहरे अंगनिये, नित करू पूजा पाठ मैं तो जाऊ थारी बात बाबा आओ माहरे अंगनिये, मोगरे ऋ माला लायो इतर गुलाल रो भजन करू मैं बाबा नित थारे नाम रो मैं हु चरना […]