Posted inA Lyrics

आई माझी मायेचा सागर | Lyrics, Video | Miscellaneous Bhajans

आई माझी मायेचा सागर लिरिक्स aai majhi mayecha sagar आई माझी मायेचा सागर लिरिक्स (हिन्दी) आई माझी मायेचा सागर दिला तिने जीवना आकार आई वडिल माझे थोर काय सांगू त्यांचे उपकार जीवनाच्या वाटेवरती किती अस्तो त्यांचा उपकार आई माझी मायेचा सागर .. तडपत्या उन्हात अन रखरखत्या रानात राहिली समाजासाठी तू ग कष्टाच्या गावात कधी मिडेल […]